Kontakt oss

Spørsmål eller kommentarar til prosjektet eller bedriftsnettverket – ta kontakt med oss.

For spørsmål kring aktivitetar, overnatting og andre tenester, kontakt aktørane direkte. Du finn kontaktinformasjon hjå kvar enkelt aktør.

Bedriftsnettverket skal saman og kvar for seg levere natur- og kulturbaserte aktivitetar og servicetilbod til reisande på turistvegen over Gaularfjellet. Bedriftsnettverket har pr i dag 13 unike bedrifter langs strekninga mellom Førde og Gaular i Sunnfjord og Balestrand i Sogn. Produkta varierar mellom overnatting, servering av lokale matskattar og lokal drikke, musikk, kultur, formidling, museum, aktivitetsgard, naturopplevingar med og utan guide og sal av foredla produkt direkte frå ­­produsent.