Hestad Kapell

Hestad Kapell vart bygd i 1805. Kirka og omgjevnadane har røter tilbake til det 11. århundre. Sjølve kapellet ligg i eit konservert landeområde – ta ein gåtur langs den gamle vegen som omsluttar kapellet.

Opent for grupper i juli med førehandsbooking. Onsdag – sundag frå 11.00 – 17.00.

Kontakt 90 59 09 96 eller hestad@stavechurch.com for booking.